Op de factuur staat een ander BTW type als op de opdrachtgever

Volgen